Naslovna

We are idealists…
An idealist is a person who helps other people to be prosperous.
Henry Ford
 • Najave

 • Konsultuj.me

  Konsultuj.me početkom 2015. godine obeležava pet godina od osnivanja

  U proteklih pet godina zaključili smo sporazume o partnerstvu sa Inovacionim centrom Fakulteta organizacionih nauka i japanskim Makoto Investmentom i realizovali više od četrdeset projekata.

 • Obuke

 • treninzi i obuke

  treninzi i obuke

  Pogledajte iskustva sa obuka i predavanja koje smo održali i organizovali za veliki broj klijenata iz različitih sektora

 • Konsalting

 • Uvođenje ISO standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) • Uvođenje EN standarda (EN 15038, EN 16114) • Organizaciono restrukturiranje • Izrada procedura i uputstava • Izrada biznis planova i investicionih studija • Izrada poslovnih strategija • Reinženjering poslovnih procesa • KAIZEN • Merenje performansi • Obuke