Tag Archives: analiza organizacije

Unapredjenje organizacione strukture u Elixir grupi

Konsultuj me reference FON

Konsultuj.me je učestvovala na još jednom projektu Fakulteta organizacionih nauka u okviru strateške saradnje uspostavljene 2010.

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

Završen projekat unapređenja procesa u Parking servisu

JKP Parking servis

Konsultuj.me je kao deo tima Fakulteta organizacionih nauka bio zadužen za unapređenje i optimizaciju procesa u finansijama, delu nabavke i prodaje.

Posted in Novosti | Also tagged | Leave a comment

Nastavak učešća na projektima Fakulteta organizacionih nauka

Agencija Konsultuj.me trenutno učestvuje na nekoliko projekata čiji je cilj, unapređenje organizacije i upravljanja u kompanijama u Srbiji.

Posted in Novosti | Also tagged , | Leave a comment

Predavanje na temu: Modeli restrukturiranja lokalnih javnih preduzeća

Restrukturiranje lokalnih javnih preduzeca

Socijalni dijalog i restrukturiranje javnih preduzeća na lokalnom nivou tema je seminara u organizaciji sindikata JP Sportsko kulturni centar Obrenovac koji će biti održan 21. i 22. oktobra u hotelu “Obrenovac” u Obrenovcu.

Posted in Najave | Also tagged , | Leave a comment

Veletržnica Beograd

Konsultuj.me reference Veletržnica Beograd

Učestvovali smo u izradi procedura za održavanje higijene u kompaniji Veletržnica Beograd, što je nastavak saradnje započete na projektu projektovanja organizacione strukture ovog preduzeća 2011. godine. Menadžment Veletržnice Beograd, poverio je agenciji Konsultuj.me posao izrade procedura i uputstava za jednu od najvažnijih oblasti poslovanja, održavanje higijene i upravljanje organskim i svim drugim vrstama otpada.

Posted in Reference | Also tagged , | Leave a comment

Gradska uprava Grada Beograda

Konsultuj.me reference Gradska uprava grada Beograda

Bili smo deo tima Fakulteta organizacionih nauka koji je sproveo projekat Analize organizacije javnih i javno – komunalnih preduzeća Grada Beograda. Projekat je iniciran od strane Gradske uprave Grada Beograda koja kao jedinstven organ Grada, obavlja upravne poslove u okviru prava i dužnosti Grada Beograda i određene stručne poslove za potrebe Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

Posted in Reference | Also tagged | Leave a comment

HIP Petrohemija

Konsultuj.me reference HIP Petrohemija

Agencija Konsultuj.me bila je deo projektnog tima Fakulteta organizacionih nauka koji je izvršio analizu rezultata rada po ključnim programima i proizvodima, analizu podele rada, stepena i nivoa decentralizacije upravljanja – ovlašćenja, odgovornosti i koordinacije, analizu učinaka po organizacionim celinama, radnim mestima, izvršiocima i utvrđivanje rezervi, nakon čega je izvršeno projektovanje nove organizacione strukture i sistema nagrađivanja

Posted in Reference | Also tagged , | Leave a comment

Agencija Konsultuj.me učestvuje na projektu organizacionog restrukturiranja Petrohemije

Konsultuj.me na projektu organizacionog restrukturiranja Petrohemije

Agencija Konsultuj.me biće deo projektnog tima Fakulteta organizacionih nauka koji će u narednom šestomesečnom periodu izvršiti analizu rezultata rada po ključnim programima, proizvodima i organizacionim celinama. HIP-Petrohemija a.d. Pančevo je najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji.

Posted in Novosti | Also tagged | Leave a comment