Tag Archives: ISO 14001

ISO standardi: GAP analiza u naftnoj kompaniji OMV Srbija

Konsultuj.me reference OMV

Konsultuj.me je u saradnji sa sertifikacionim telom Bureau Veritas sproveo GAP analizu u srpskoj članici, OMV grupe.

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

ISO standardi: Aquastatin sertifikovan po tri standarda

Konsultuj.me reference Aquastatin

Tim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas preporučio je izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.

Posted in Novosti | Also tagged , , , | Leave a comment

ISO standardi – nadzorna provera u skladu sa ISO 9001:2015 u BG Reklamu

ISO-product

Uskoro se navršava godinu dana od sertifikacione provere u skladu sa zahteva međunarodnog standarda ISO 9001:2015, Konsultuj.me i BG Reklam su nastavili saradnju na primeni zahteva standarda ISO 14001 i OHSAS 18001.

Posted in Najave | Also tagged , , , | Leave a comment

ISO standardi: ISO 14001:2015 i OHSAS 18001 u BG Reklamu

Konsultuj.me reference BG Reklam

Pored pomenuta dva standarda, BG Reklam je sertifikovan i po novoj verziji standarda ISO 9001:2015 u maju 2016. godine

Posted in Novosti | Also tagged , , , | Leave a comment

Novi ISO standardi u kompaniji UNIQA osiguranje

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

Uvođenje ISO standarda 10002 Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima prvi od novih ISO standarda.

Posted in Novosti | Also tagged , , , , | Leave a comment

ISO 9001 i Lean: Nastavak saradnje sa kompanijom Miteco

Konsultuj.me reference Miteco

Ugovorom je predviđeno pružanje savetodavnihusluga u procesu unapređenja poslovnih procesa (primena Lean koncepta i KAIZEN-a)

Posted in Kaizen, Novosti | Also tagged , , , , , | Leave a comment

ISO 9001 standard: Resertifikacija dva dugogodišnja klijenta

Sertifikacija ISO 9001

Bureau Veritas izdao sertifikate za novi trogodišnji period Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Halifax Consaltingu

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

Uskoro: FDIS izdanja standarda ISO 9001 i ISO 14001

ISO standardi

Prema najnovijim informacijama iz Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), objavljivanje FDIS verzije standarda ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 se očekuju u julu 2015. godine.

Posted in Najave | Also tagged , , | Leave a comment

Zaključen ugovor sa kompanijom Miteco

Konsultuj.me reference Miteco

Ugovorom je predviđeno pružanje savetodavnih i projektantskih usluga u procesu unapređenja poslovnih procesa i upravljanja resursima

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

ISO 9001 u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja

Konsultuj.me reference Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Agencija Konsultuj.me završila je projekat implementacije zahteva standarda ISO 9001 u važnoj ustanovi Ministarstva prosvete i nauke

Posted in Novosti | Also tagged , , , | Leave a comment