Tag Archives: ISO standardi

Uniqa životno osiguranje ado

Konsultuj.me reference UNIQA osiguranje

Agencija Konsultuj.me uspešno je realizovala projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001 u kompaniji Uniqa životno osiguranje ado. Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda, nakon pozitivne preporuke tima ocenjivača.

Posted in Reference | Also tagged , | Leave a comment

ISO 9001: Interna provera u UNIQA osiguranju

Konsultuj.me reference UNIQA osiguranje

Konsultuj.me i Uniqa nastavljaju uspešnu saradnju. Održana je interna provera koja će rezultirati planom mera za unapređenje poslovanja.

Posted in Novosti | Also tagged | Leave a comment

ISO 9001 standard: Resertifikacija dva dugogodišnja klijenta

Sertifikacija ISO 9001

Bureau Veritas izdao sertifikate za novi trogodišnji period Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Halifax Consaltingu

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

Uskoro: FDIS izdanja standarda ISO 9001 i ISO 14001

ISO standardi

Prema najnovijim informacijama iz Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), objavljivanje FDIS verzije standarda ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 se očekuju u julu 2015. godine.

Posted in Najave | Also tagged , , | Leave a comment

Standard ISO 9001 u kompaniji BG reklam

Konsultuj.me reference BG reklam

Konsultuj.me i BG reklam zaključili su ugovor za realizaciju projekta unapređenja poslovnih procesa i primene zahteva standarda ISO 9001

Posted in Novosti | Also tagged , | Leave a comment

Uniqa neživotno osiguranje ado

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

Agencija Konsultuj.me uspešno je realizovala projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001 u kompaniji Uniqa neživotno osiguranje ado. Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda, nakon pozitivne preporuke tima ocenjivača.

Posted in Reference | Also tagged , | Leave a comment

Uniqa osiguranje sertifikovano u skladu sa ISO 9001

Konsultuj.me reference UNIQA osiguranje

Tim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas preporučio je nakon sertifikacione provere održane 17. aprila, izdavanje sertifikata o usaglašenosti

Posted in Novosti | Also tagged , | Leave a comment

Zaključen ugovor sa kompanijom Miteco

Konsultuj.me reference Miteco

Ugovorom je predviđeno pružanje savetodavnih i projektantskih usluga u procesu unapređenja poslovnih procesa i upravljanja resursima

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

Uvođenje ISO 9001: U Srbiji izdato 2.868 sertifikata u 2011.

Uvođenje ISO 9001 Konsultuj.me

Prema podacima iz najnovijeg izveštaja Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) u Srbiji je u 2011. godini izdato 2.868 sertifikata

Posted in Novosti | Also tagged , | Leave a comment

Uvođenje standarda EN 16114 u našoj ponudi

Standard EN 16114 u ponudi agencije Konsultuj.me

Konsultantske usluge u oblasti primene zahteva evropskog standarda EN 16114 namenjen je upravo konsultantskim kompanijama

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment