Tag Archives: merenje performansi

Predavanje na temu: Modeli restrukturiranja lokalnih javnih preduzeća

Restrukturiranje lokalnih javnih preduzeca

Socijalni dijalog i restrukturiranje javnih preduzeća na lokalnom nivou tema je seminara u organizaciji sindikata JP Sportsko kulturni centar Obrenovac koji će biti održan 21. i 22. oktobra u hotelu “Obrenovac” u Obrenovcu.

Posted in Najave | Also tagged , | Leave a comment

KAIZEN: Istinita priča iz Srbije

Kaizen projekat u Srbiji

U priči koja sledi govorimo o veoma uspešnoj bolnici koja je pružala medicinske usluge vrhunskog nivoa, ali su joj poslovni procesi bili loši. Jedan od njenih zaposlenih, zadužen za fakturisanje korporativnim klijentima, odlazio je kući u proseku u 2 sata posle ponoći umesto u 6 popodne!

Posted in Kaizen | Also tagged | Leave a comment

Nastavak saradnje sa Halifax Consultingom i nakon sertifikacije

Konsultuj.me reference ISO 9001, EN 15038 Halifax Consulting

U narednom jednogodišnjem periodu agencija Konsultuj.me će pružati usluge unapređenja procesa i primene zahteva standarda ISO 9001 i EN 15038

Posted in Novosti | Also tagged , , , | Leave a comment

Uspešno implementirani standardi ISO 9001 i EN 15038

Konsultuj.me reference Halifax Consulting

Uspešno je završen još jedan projekat uvođenja standarda ISO 9001 i EN 15038 u kompanijama Halifax Consulting d.o.o. i Halifax Consulting Ltd. sa Kipra.

Posted in Novosti | Also tagged , , , , | Leave a comment

Postupak merenja performansi procesa

Konsultuj.me baza znanja Merenje performansi

Možda je gospodin Karl Hahn, nekada prvi čovek Folksvagena, dao najbolji odgovor na pitanje svrhe, odnosno smisla merenja performansi procesa, rekavši da se ne može poboljšati, ono što se ne meri i da se ne može meriti ono što se ne vidi.

Posted in Baza znanja | Tagged | Leave a comment

Gradska uprava Grada Beograda

Konsultuj.me reference Gradska uprava grada Beograda

Bili smo deo tima Fakulteta organizacionih nauka koji je sproveo projekat Analize organizacije javnih i javno – komunalnih preduzeća Grada Beograda. Projekat je iniciran od strane Gradske uprave Grada Beograda koja kao jedinstven organ Grada, obavlja upravne poslove u okviru prava i dužnosti Grada Beograda i određene stručne poslove za potrebe Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

Posted in Reference | Also tagged | Leave a comment

Resiflex

resiflex

Agencija Konsultuj.me, izvršila je projektovanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Projekat se sastojao od aktivnosti analize postojećeg stanja, projektovanja i izrade dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda, primeni nove dokumentacije u svakodnevnim aktivnostima, obuke zaposlenih za rad u novim uslovima, zatim sprovođenja korektivnih i preventivnih mera i procesa preispitivanja. Sertifikacionu proveru, kojom je potvrđena usaglašenost, sa zahtevima standarda izvršilo je francusko sertifikaciono telo Bureau Veritas

Posted in Reference | Also tagged , | Leave a comment

KAIZEN među Srbima

KAIZEN na sajtu agencije Konsultuj.me

KAIZEN je poslovna filozofija, ali i pristup životu i poslu. Nastala je u dalekom Japanu i označava stalno napredovanje ili stalno poboljšanje. Reč KAIZEN, nastala je od reči KAI – promena i ZEN – dobro. Agencija Konsultuj.me je pre nešto više od godinu dana započela rad na promovisanju KAIZEN-a u Srbiji što je krunisano potpisivanjem Ugovora o poverljivosti informacija sa KAIZEN Institute Consulting Group.

Posted in Kaizen | Also tagged | 1 Response

Štamparija Akademija

akademija-stamparija

Agencija Konsultuj.me, izvršila je projektovanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Projekat se sastojao od aktivnosti analize postojećeg stanja, projektovanja i izrade dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda, primeni nove dokumentacije u svakodnevnim aktivnostima i obuke zaposlenih za rad u novim uslovima. Sertifikacionu proveru, kojom je potvrđena usaglašenost, sa zahtevima standarda izvršilo je francusko sertifikaciono telo Bureau Veritas.

Posted in Reference | Also tagged , | Leave a comment

Započet projekat merenja i analize performansi gradskih javnih preduzeća

Konsultuj.me reference Gradska uprava grada Beograda

Agencija Konsultuj.me učestvuje na projektu merenja, analize i unapređenja performansi poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd. Nosilac projekta je Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, a predmet ovog projekta je šest preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd i to: JKP Javno osvetljenje Beograd, Elektroizgradnja, Arena Beograd, SRC Tašmajdan, SRC Pionirski grad i GCFK Stari DIF.

Posted in Novosti | Tagged | Leave a comment