Tag Archives: Poslovne strategije

Završen projekat razvoja poslovanja za Capitol WBC

Konsultuj.me reference Capitol WBC

Studija je obuhvatila istraživanje i analizu međunarodnog tržišta, procenu njegovih potencijala, analizu konkurencije, prihoda i rashoda.

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

Eyemaxx Management

Konsultuj.me reference Eyemaxx Management

Konsultuj.me je u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu realizovala projekat pod nazivom Ekonomska analiza očekivanih troškova i koristi za lokalnu samoupravu i Grad Niš od realizacije projekta izgradnje kargo centra na aerodromu „Konstantin Veliki“ Niš u Nišu radi donošenja odluke o opravdanosti davanja zemljišta u zakup bez naknade investitoru „Ajmaks menadžment GMBH“

Posted in Reference | Also tagged , , | Leave a comment

Peštan

Peštan

Kompanija Peštan iz Aranđelovca odabrala je Konsultuj.me za konsultantsku agenciju u procesu identifikacije ciljnih grupa, definisanja zahteva i izbor marketinške agencije koja će raditi na izradi marketing strategije ove kompanije. Izvršili smo analizu poslovnog okruženja kompanije, mapiranje ciljnih grupa, izradili tržišnu mapu i sproveli identifikaciju i definisanje ciljnih grupa. Učestvovali smo u selekciji i izboru marketinške agencije koja je uradila marketing strategiju Peštana.

Posted in Reference | Also tagged | Leave a comment

Gradska opština Vračar

Konsultuj.me reference Opstina Vracar

Učestvovali smo u izradi Strategije tehnološkog razvoja Gradske opštine Vračar. Agencija Konsultuj.me je bila deo tima Opštinskog veća, koji je radio na izradi Akcionog plana tehnološkog razvoja opštine Vračar usvojenog od strane Skupštine opštine. Najveći doprinos smo dali u snimanju stanja i analizi efektivnosti i efikasnosti saradnje opštinskih organa sa državnim institucijama koje deluju na teritoriji opštine

Posted in Reference | Tagged | Leave a comment

Usvojen Akcioni plan tehnološkog razvoja opštine Vračar

Konsultuj.me ucestvovao u izradi akcionog plana opstine Vracar

Agencija Konsultuj.me bila je deo projektnog tima, formiranog od strane Opštinskog veća opštine Vračar koja je izradio Akcioni plan tehnološkog razvoja opštine za period 2010 – 2015. godine

Posted in Novosti | Tagged | Leave a comment