Tag Archives: projektovanje organizacije

Unapredjenje organizacione strukture u Elixir grupi

Konsultuj me reference FON

Konsultuj.me je učestvovala na još jednom projektu Fakulteta organizacionih nauka u okviru strateške saradnje uspostavljene 2010.

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

ISO 9001 i Lean: Nastavak saradnje sa kompanijom Miteco

Konsultuj.me reference Miteco

Ugovorom je predviđeno pružanje savetodavnihusluga u procesu unapređenja poslovnih procesa (primena Lean koncepta i KAIZEN-a)

Posted in Kaizen, Novosti | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Nastavak učešća na projektima Fakulteta organizacionih nauka

Agencija Konsultuj.me trenutno učestvuje na nekoliko projekata čiji je cilj, unapređenje organizacije i upravljanja u kompanijama u Srbiji.

Posted in Novosti | Also tagged , | Leave a comment

HIP Petrohemija

Konsultuj.me reference HIP Petrohemija

Agencija Konsultuj.me bila je deo projektnog tima Fakulteta organizacionih nauka koji je izvršio analizu rezultata rada po ključnim programima i proizvodima, analizu podele rada, stepena i nivoa decentralizacije upravljanja – ovlašćenja, odgovornosti i koordinacije, analizu učinaka po organizacionim celinama, radnim mestima, izvršiocima i utvrđivanje rezervi, nakon čega je izvršeno projektovanje nove organizacione strukture i sistema nagrađivanja

Posted in Reference | Also tagged , | Leave a comment