Tag Archives: unapređenje procesa

Unapredjenje organizacione strukture u Elixir grupi

Konsultuj me reference FON

Konsultuj.me je učestvovala na još jednom projektu Fakulteta organizacionih nauka u okviru strateške saradnje uspostavljene 2010.

Posted in Novosti | Also tagged , , | Leave a comment

Novi projekat unapredjenja procesa i organizacije

Konsultuj.me reference Integraltechnic

Kompanija Integraltechnic je poverila projekat unapređenja procesa i organizacije konsultantskom timu Konsultuj.me i FONa.

Posted in Novosti | Also tagged | Leave a comment

BG Reklam

Konsultuj.me reference BG Reklam

Realizovali smo projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001:2015 u kompaniji BG Reklam za vodećeg domaćeg i regionalnog proizvođača POS materijala (Point of sales). Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda što je naš prvi klijent sertifikovan u skladu sa novom verzijom standarda.

Posted in Reference | Also tagged , , | Leave a comment

ISO 9001 i Lean: Nastavak saradnje sa kompanijom Miteco

Konsultuj.me reference Miteco

Ugovorom je predviđeno pružanje savetodavnihusluga u procesu unapređenja poslovnih procesa (primena Lean koncepta i KAIZEN-a)

Posted in Kaizen, Novosti | Also tagged , , , , , | Leave a comment