Tag Archives: uvođenje iso

BG Reklam

Konsultuj.me reference BG Reklam

Realizovali smo projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001:2015 u kompaniji BG Reklam za vodećeg domaćeg i regionalnog proizvođača POS materijala (Point of sales). Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda što je naš prvi klijent sertifikovan u skladu sa novom verzijom standarda.

Posted in Reference | Also tagged , , | Leave a comment