Category Archives: Novosti

Unapredjenje organizacione strukture u Elixir grupi

Konsultuj me reference FON

Konsultuj.me je učestvovala na još jednom projektu Fakulteta organizacionih nauka u okviru strateške saradnje uspostavljene 2010.

Posted in Novosti | Tagged , , , | Leave a comment

ISO standardi: GAP analiza u naftnoj kompaniji OMV Srbija

Konsultuj.me reference OMV

Konsultuj.me je u saradnji sa sertifikacionim telom Bureau Veritas sproveo GAP analizu u srpskoj članici, OMV grupe.

Posted in Novosti | Tagged , , , | Leave a comment

ISO standardi: Uvođenje ISO 9001 u Banim reklamama

Konsultuj.me reference Banim

Članica Nelt grupe, Banim reklame iz Kraljeva, novi je klijent agencije Konsultuj.me. U prvoj fazi saradnje biće rađeno na uvođenju standarda ISO 9001

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi: UNIQA resertifikovana po ISO 9001:2015

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

UNIQA osiguranje uspešno je završilo resertifikacionu proveru u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Posted in Novosti | Tagged , , | Leave a comment

ISO standardi: Aquastatin sertifikovan po tri standarda

Konsultuj.me reference Aquastatin

Tim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas preporučio je izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.

Posted in Novosti | Tagged , , , , | Leave a comment

Osnove LEAN pristupa u mlekari Kuč iz Kragujevca

Konsultuj.me reference Kuč

U saradnji sa kompanijom Bureau Veritas, organizovali smo i sproveli obuke o osnovama LEAN pristupa i tehnikama kvaliteta.

Posted in Novosti | Leave a comment

LEAN proizvodnja: Zaključen ugovor sa Hofast Holding AG

Konsultuj.me reference Hofast

Projekat pod nazivom Izrada prostornog rasporeda opreme, alata i materijala biće realizovan u ćerki firmi u Bačkom Jarku.

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi: ISO 14001:2015 i OHSAS 18001 u BG Reklamu

Konsultuj.me reference BG Reklam

Pored pomenuta dva standarda, BG Reklam je sertifikovan i po novoj verziji standarda ISO 9001:2015 u maju 2016. godine

Posted in Novosti | Tagged , , , , | Leave a comment

Novi projekat unapredjenja procesa i organizacije

Konsultuj.me reference Integraltechnic

Kompanija Integraltechnic je poverila projekat unapređenja procesa i organizacije konsultantskom timu Konsultuj.me i FONa.

Posted in Novosti | Tagged , | Leave a comment

Novi ISO standardi u kompaniji UNIQA osiguranje

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

Uvođenje ISO standarda 10002 Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima prvi od novih ISO standarda.

Posted in Novosti | Tagged , , , , , | Leave a comment