Category Archives: Novosti

LEAN proizvodnja: Zaključen ugovor sa Hofast Holding AG

Konsultuj.me reference Hofast

Projekat pod nazivom Izrada prostornog rasporeda opreme, alata i materijala biće realizovan u ćerki firmi u Bačkom Jarku.

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi: ISO 14001:2015 i OHSAS 18001 u BG Reklamu

Konsultuj.me reference BG Reklam

Pored pomenuta dva standarda, BG Reklam je sertifikovan i po novoj verziji standarda ISO 9001:2015 u maju 2016. godine

Posted in Novosti | Tagged , , , , | Leave a comment

Novi projekat unapredjenja procesa i organizacije

Konsultuj.me reference Integraltechnic

Kompanija Integraltechnic je poverila projekat unapređenja procesa i organizacije konsultantskom timu Konsultuj.me i FONa.

Posted in Novosti | Tagged , | Leave a comment

Novi ISO standardi u kompaniji UNIQA osiguranje

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

Uvođenje ISO standarda 10002 Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima prvi od novih ISO standarda.

Posted in Novosti | Tagged , , , , , | Leave a comment

ISO standardi: vidan napredak nakon uvođenja ISO standarda

Sertifikacija ISO 9001

Nakon četvorogodišnjeg perioda od uvođenja ISO standarda, proverivači su naglasili vidan napredak u svim segmentima poslovanja.

Posted in Novosti | Leave a comment

Bespovratna sredstva za uvođenje ISO standarda

RAS_AI4

Program obuhvata i oblast uređenja poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih ISO standarda (uvođenje standarda, sertifikacija ili resertifikacija)

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi u BG Reklamu: prvi put u skladu sa ISO 9001:2015

Konsultuj.me reference BG Reklam

Proverivači Bureau Veritasa preporučili su izdavanje sertifikata za prvi u nizu ISO standarda. Naš prvi klijent sertifikovan po novoj verziji standarda

Posted in Novosti | Tagged , , | Leave a comment

Izrada poslovnih planova za Jerry Catering Service

Konsultuj.me reference Jerry

Izradom poslovnih planova za farmu koza, farmu ovaca i izgradnju hotela sa lovištem, uspešno je završen još jedan projekat za kompaniju Jerry Catering Services doo.

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO 9001 i Lean: Nastavak saradnje sa kompanijom Miteco

Konsultuj.me reference Miteco

Ugovorom je predviđeno pružanje savetodavnihusluga u procesu unapređenja poslovnih procesa (primena Lean koncepta i KAIZEN-a)

Also posted in Kaizen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Konsultuj.me obeležava šest godina postojanja

Konsultuj.me

U proteklih šest godina zaključili smo sporazume o partnerstvu sa Inovacionim centrom Fakulteta organizacionih nauka i realizovali više od pedeset projekata.

Posted in Novosti | Leave a comment