Category Archives: Reference

BG Reklam

Konsultuj.me reference BG Reklam

Realizovali smo projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001:2015 u kompaniji BG Reklam za vodećeg domaćeg i regionalnog proizvođača POS materijala (Point of sales). Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda što je naš prvi klijent sertifikovan u skladu sa novom verzijom standarda.

Posted in Reference | Tagged , , , | Leave a comment

Uniqa životno osiguranje ado

Konsultuj.me reference UNIQA osiguranje

Agencija Konsultuj.me uspešno je realizovala projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001 u kompaniji Uniqa životno osiguranje ado. Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda, nakon pozitivne preporuke tima ocenjivača.

Posted in Reference | Tagged , , | Leave a comment

Jerry Catering Sevice doo

Konsultuj.me reference Jerry

Realizovali smo projekat izrade poslovnih planova za farmu koza, farmu ovaca i izgradnju hotelskog kompleksa sa lovištem za kompaniju Jerry Catering Service doo. Jerry Catering je vodeća kompanija na tržištu Srbije u oblasti pripreme gotovih jela i usluga keteringa. Farma Bela reka, koja će poslovati u sastavu Jerry Cateringa, biće najveća farma ove vrste u Srbiji sa oko 2.000 koza rase alpina i oko 400 ovaca, proizvodiće koziji i ovčiji sir visokog kvaliteta, meso i pripodni materijal.

Posted in Reference | Tagged | Leave a comment

PlanetWin 365

Konsultuj.me reference PlanetWin 365

Realizovali smo za međunarodnu kompaniju PlanetWin 365 niz obuka o procedurama razvoja “brenda” i pravilima za postupanje sa njegovim različitim elementima. Kompanija posluje na evropskom tržištu od 2009. godine kada smoje odlučila da svoja iskustva i stečeno znanje iz oblasti priređivanja igara na sreću uklopi u jedistvenu platformu koja će svojom ponudom, inovacijama, korporativnim idejama i visokim standardima, biti drugačija u odnosu na konkurente u ovoj oblasti.

Posted in Reference | Tagged , | Leave a comment

Miteco

Konsultuj.me reference Miteco

Za kompaniju Miteco – Kneževac smo realizovali projekat unapređenja poslovnih procesa i unapređenje uspostavljenog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO 14001. MITECO Kneževac je vodeći operater u Srbiji i regionu u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom.

Posted in Reference | Leave a comment

Uniqa neživotno osiguranje ado

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

Agencija Konsultuj.me uspešno je realizovala projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001 u kompaniji Uniqa neživotno osiguranje ado. Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda, nakon pozitivne preporuke tima ocenjivača.

Posted in Reference | Tagged , , | Leave a comment

Eyemaxx Management

Konsultuj.me reference Eyemaxx Management

Konsultuj.me je u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu realizovala projekat pod nazivom Ekonomska analiza očekivanih troškova i koristi za lokalnu samoupravu i Grad Niš od realizacije projekta izgradnje kargo centra na aerodromu „Konstantin Veliki“ Niš u Nišu radi donošenja odluke o opravdanosti davanja zemljišta u zakup bez naknade investitoru „Ajmaks menadžment GMBH“

Posted in Reference | Tagged , , , | Leave a comment

Pharma Swiss

pharma-swiss

Agencija Konsultuj.me, učestvovala je u izradi biznis plana – investicione studije za izgradnju fabrike lekova kompanije PharmaSwiss u Republici Srbiji koja će zaposliti više od 150 zaposlenih. Studija ja izrađena za potrebe dobijanja finansijskih sredstava od Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) u okviru programa podrške investitorima.

Posted in Reference | Tagged , | Leave a comment

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Konsultuj.me reference Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Agencija Konsultuj.me uspešno je implementirala zahteve međunarodnog standarda ISO 9001 u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, ustanovi koja svoju delatnost obavlja u okviru Ministarstva prosvete i nauke. Zavod je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Posted in Reference | Tagged , , | Leave a comment

Halifax Consulting d.o.o. i Halifax Consulting Ltd. Kipar

Konsultuj.me reference Halifax Consulting

Agencija Konsultuj.me implementirala je standarde ISO 9001 i EN 15038 u kompanijama Halifax Consulting d.o.o. i Halifax Consulting Ltd. sa Kipra čije su delatnosti prevodilačke i konsalting usluge. Sertifikacionu proveru je izvršilo sertifikaciono telo Bureau Veritas čiji su proveravači preporučili izdavanje sertifikata za oba pomenuta standarda.

Posted in Reference | Leave a comment