Category Archives: Ponuda treninga

KAIZEN menadžment

Kaizen trening Konsultuj.me

Trening Kaizen menadžment realizujemo u skladu sa dobrom praksom kompanije Kaizen Institute Consulting Group. Teme treninga: Osnovni koncepti. Šta su KAIZEN i GEMBA?! Šta je LEAN?! Metode i tehnike. Snimak postojećeg stanja i definisanje procesa, definisanje pokazatelja učinka, merenje učinka, analiza dobijenih rezultata, KAIZEN tehnike za unapređenje, merenje učinka unapređenog procesa.

Posted in Ponuda treninga | Leave a comment