Agencija Konsultuj.me učestvuje na projektu organizacionog restrukturiranja Petrohemije

Konsultuj.me na projektu organizacionog restrukturiranja PetrohemijeAgencija Konsultuj.me biće deo projektnog tima Fakulteta organizacionih nauka koji će u narednom šestomesečnom periodu, u kompaniji HIP Petrohemija iz Pančeva izvršiti analizu rezultata rada po ključnim programima i proizvodima, analizu podele rada, zatim stepena i nivoa decentralizacije upravljanja – ovlašćenja, odgovornosti i koordinacije, analizu sistema odlučivanja na svim nivoima organizovanja, analizu sistematizacije radnih mesta, primene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i nagrađivanju, analizu učinaka po organizacionim celinama, radnim mestima, izvršiocima, utvrđivanje rezervi i analizu sistema nagrađivanja. Nakon završetka svih potrebnih analiza biće izvršeno projektovanje nove organizacione strukture i sistema nagrađivanja.

HIP-Petrohemija a.d. Pančevo je najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji, sa tradicijom dužom od  tri decenije. Proizvodi polimere HIPLEX, HIPTEN, HIPREN i polietilenske cevi, a u proizvodnom programu se nalaze i bazni proizvodi – etilen, propilen, C4-frakcija, pirolitičko ulje, pirolitički benzin, MTBE i 1,3-butadien. Zapošljava više od 1800 radnika uz godišnji obim proizvodnje od oko sedamsto hiljada tona petrohemikalija.

 

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>