Author Archives: Darko Golubović

ISO standardi: Uskoro počinje glasanje o standardu ISO 45001

Konsultuj.me ISO 450001

ISO (međunarodna organizacija za standardizaciju) je potvrdila da će 27. novembra 2017. godine biti objavljen privremeni tekst FDIS (Final Draft International Standard) verzije međunarodnog standarda ISO 45001.

Posted in Najave | Tagged , | Leave a comment

Unapredjenje organizacione strukture u Elixir grupi

Konsultuj me reference FON

Konsultuj.me je učestvovala na još jednom projektu Fakulteta organizacionih nauka u okviru strateške saradnje uspostavljene 2010.

Posted in Novosti | Tagged , , , | Leave a comment

ISO standardi: GAP analiza u naftnoj kompaniji OMV Srbija

Konsultuj.me reference OMV

Konsultuj.me je u saradnji sa sertifikacionim telom Bureau Veritas sproveo GAP analizu u srpskoj članici, OMV grupe.

Posted in Novosti | Tagged , , , | Leave a comment

ISO standardi: Uvođenje ISO 9001 u Banim reklamama

Konsultuj.me reference Banim

Članica Nelt grupe, Banim reklame iz Kraljeva, novi je klijent agencije Konsultuj.me. U prvoj fazi saradnje biće rađeno na uvođenju standarda ISO 9001

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi: UNIQA resertifikovana po ISO 9001:2015

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

UNIQA osiguranje uspešno je završilo resertifikacionu proveru u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Posted in Novosti | Tagged , , | Leave a comment

ISO standardi: Aquastatin sertifikovan po tri standarda

Konsultuj.me reference Aquastatin

Tim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas preporučio je izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.

Posted in Novosti | Tagged , , , , | Leave a comment

ISO standardi – nadzorna provera u skladu sa ISO 9001:2015 u BG Reklamu

ISO-product

Uskoro se navršava godinu dana od sertifikacione provere u skladu sa zahteva međunarodnog standarda ISO 9001:2015, Konsultuj.me i BG Reklam su nastavili saradnju na primeni zahteva standarda ISO 14001 i OHSAS 18001.

Posted in Najave | Tagged , , , , | Leave a comment

Osnove LEAN pristupa u mlekari Kuč iz Kragujevca

Konsultuj.me reference Kuč

U saradnji sa kompanijom Bureau Veritas, organizovali smo i sproveli obuke o osnovama LEAN pristupa i tehnikama kvaliteta.

Posted in Novosti | Leave a comment

LEAN proizvodnja: Zaključen ugovor sa Hofast Holding AG

Konsultuj.me reference Hofast

Projekat pod nazivom Izrada prostornog rasporeda opreme, alata i materijala biće realizovan u ćerki firmi u Bačkom Jarku.

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi: ISO 14001:2015 i OHSAS 18001 u BG Reklamu

Konsultuj.me reference BG Reklam

Pored pomenuta dva standarda, BG Reklam je sertifikovan i po novoj verziji standarda ISO 9001:2015 u maju 2016. godine

Posted in Novosti | Tagged , , , , | Leave a comment