Author Archives: Darko Golubović

ISO standardi: UNIQA spremna za nadzornu proveru

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

UNIQA osiguranje spremno dočekuje proveru u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 10002:2014.

Posted in Novosti | Leave a comment

LEAN i Kaizen: Radijator inženjering novi projekat

Konsultuj.me reference

Postignut je dogovor o realizaciji projekta unapređenja proizvodnih procesa i povećanja produktivnosti u kompaniji Radijator inženjering

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi: Nova verzija standarda u The end of line

teol_logo

Projekat obuhvata unapređenje poslovnih procesa i usaglašavanje poslovanja sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015.

Posted in Novosti | Leave a comment

LEAN i Kaizen: Novi projekat u Buck Lightingu

Konsultuj.me reference

Zaključen je ugovor o realizaciji projekta unapređenja proizvodnih i skladišnih procesa u kompaniji Buck Lighting

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi: Uskoro počinje glasanje o standardu ISO 45001

Konsultuj.me ISO 450001

ISO (međunarodna organizacija za standardizaciju) je potvrdila da će 27. novembra 2017. godine biti objavljen privremeni tekst FDIS (Final Draft International Standard) verzije međunarodnog standarda ISO 45001.

Posted in Najave | Tagged , | Leave a comment

Unapredjenje organizacione strukture u Elixir grupi

Konsultuj me reference FON

Konsultuj.me je učestvovala na još jednom projektu Fakulteta organizacionih nauka u okviru strateške saradnje uspostavljene 2010.

Posted in Novosti | Tagged , , , | Leave a comment

ISO standardi: GAP analiza u naftnoj kompaniji OMV Srbija

Konsultuj.me reference OMV

Konsultuj.me je u saradnji sa sertifikacionim telom Bureau Veritas sproveo GAP analizu u srpskoj članici, OMV grupe.

Posted in Novosti | Tagged , , , | Leave a comment

ISO standardi: Uvođenje ISO 9001 u Banim reklamama

Konsultuj.me reference Banim

Članica Nelt grupe, Banim reklame iz Kraljeva, novi je klijent agencije Konsultuj.me. U prvoj fazi saradnje biće rađeno na uvođenju standarda ISO 9001

Posted in Novosti | Leave a comment

ISO standardi: UNIQA resertifikovana po ISO 9001:2015

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranje

UNIQA osiguranje uspešno je završilo resertifikacionu proveru u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Posted in Novosti | Tagged , , | Leave a comment

ISO standardi: Aquastatin sertifikovan po tri standarda

Konsultuj.me reference Aquastatin

Tim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas preporučio je izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.

Posted in Novosti | Tagged , , , , | Leave a comment