BG Reklam

Konsultuj.me reference BG ReklamRealizovali smo projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001:2015 u kompaniji BG Reklam za vodećeg domaćeg i regionalnog proizvođača POS materijala (Point of sales). Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda što je naš prvi klijent sertifikovan u skladu sa novom verzijom standarda.

BG Reklam je osnovan 2001. godine i od tada do danas postaje globalni dobavljač POS materijala za kompanije Philips, JTI, Philip Morris, BAT, Samsung i mnoge druge, o čemu se možete informisati na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije na adresi http://www.bgreklam.com/sr/.

Povezani članci

This entry was posted in Reference and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>