ComTrade Group

Agencija Konsultuj.me je u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta organizacionih nauka, izradila biznis plan za razvoj nove oblasti poslovanja kompanije Com Trade Group. Kompanija je u okviru uspostavljene politike društveno odgovornog poslovanja i zaštite životne sredine, započela razvoj nove delatnosti da bi ostvarila pozitivan uticaj na okolinu i istovremeno ostvarila rast poslovnih prihoda. Izvršili smo analizu tržišta, tehnologije proizvodnje i ocenu isplativosti projekta koji će biti predložen Evropskoj banci za rekonstrukciju.

Com Trade Group je najveća domaća kompanija u oblasti informacionih sistema, softverskih rešenja i usluga. Osnovana je 1991. godine u Republici Srbiji, a danas posluje na teritoriji čitave Jugoistočne Evrope, Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država u ukupno 12 zemalja. Grupu čini 16 zasebnih kompanija i 3 predstavništva. Zapošljava više od 1600 ljudi od čega je oko 1000 softverskih inženjera.

 

Povezani članci

This entry was posted in Reference and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>