Grad Beograd dodeljuje sredstva za uvođenje ISO standarda

Konsultuj.me reference Gradska uprava grada BeogradaGradska uprava grada Beograda, objavila je 11. aprila Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava, subvencija privrednim subjektima sa teritorije grada Beograda za uvođenje i sertifikaciju, odnosno resertifikaciju sledećih standarda: HACCP, ISO 9001:2008 – Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2004 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, OHSAS 18001:2007 – Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i GOST R – Sistem za kvalitet proizvoda u skladu sa normama i zahtevima Ruske Federacije.

Podnosilac prijave može podneti prijavu za uvođenje i sertifikaciju ili resertifikaciju samo jednog od navedenih međunarodnih standarda. Potrebna doumentacija za podnošenje prijava i ostali uslovi konkursa su utvrđeni Uputstvom za podnosioce prijava. Uputstvo za podnosioce prijava i konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet prezentacije http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1547970 ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Kraljice Marije br. 1/XVII, Beograd, kancelarija broj 6, od 10 do 14 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 011/7157-385, 011/7157-379, 011/7157-378 ili i-mejla privreda@beograd.gov.rs.

Prijava (uključujući i obrasce prijave), zajedno sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u tri primerka lično ili poštom, u zapečaćenoj koverti na kojoj mora na prednjoj strani da piše: Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1/XVII Beograd, naznaka – „Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava, subvencija za uvođenje i sertifikaciju odnosno resertifikaciju međunarodnih standarda”.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 13. maj 2013. godine, do 16 časova.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>