Gradska opština Vračar

Konsultuj.me reference Opstina VracarUčestvovali smo u izradi Strategije tehnološkog razvoja Gradske opštine Vračar. Agencija Konsultuj.me je bila deo tima Opštinskog veća, koji je radio na izradi Akcionog plana tehnološkog razvoja opštine Vračar usvojenog od strane Skupštine opštine. Najveći doprinos smo dali u snimanju stanja i analizi efektivnosti i efikasnosti saradnje opštinskih organa sa državnim institucijama koje deluju na teritoriji opštine i davanju predloga koji će unaprediti komunikaciju i doprineti kvalitetu života građana Vračara.

Gradska opština Vračar je beogradska opština koja je po površini najmanja i najgušće naseljena beogradska opština. Zauzima površinu od 292 ha, a prema popisu iz 2002. godine Gradska opština Vračar je imala 58.386 stanovnika.

 

 

Povezani članci

This entry was posted in Reference and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>