ISO 9001: Interna provera u UNIQA osiguranju

Konsultuj.me reference UNIQA osiguranjeKonsultuj.me i Uniqa osiguranje nastavili su saradnju na razvoju i unapređenju sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001. Održana je petodnevna interna provera koja će rezultirati planom mera za unapređenje poslovanja. Kompanije Uniqa životno osiguranje i Uniga neživotno osiguranje su uz našu savetodavnu podršku uspešno prošle sertifikacionu proveru 2014. godine i prvu nadzornu proveru 2015. godine.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>