ISO 9001 u ADJ Company iz Obrenovca

Konsultuj.me reference ADJ CompanyAgencija Konsultuj.me, uspešno je završila implementaciju zahteva međunarodnog standarda ISO 9001 u kompaniji ADJ Company d.o.o. iz Obrenovca. Sertifikaciju sistema menadžmenta ove kompanije izvršilo je sertifikaciono telo StandCert iz Beograda, a tim proverivača je preporučio izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa pomenutim međunarodnim standardom na period od tri godine, s obzirom na to da tokom provere nisu uočene neusaglašenosti.

 

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>