ISO 9001 u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja

Konsultuj.me na projektu finansiranom od strane EUAgencija Konsultuj.me učestvovaće na projektu implementacije sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001 u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Projekat finansira Evropska Komisija, a sprovode belgijski IBF Consulting i kiparski Halifax Consulting sa kojim je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji. Zadatak agencije je da projektuje i uspostavi sistem za merenje performansi (učinaka), izvrši interne provere i pripremi Zavod za sertifikacionu proveru planiranu za mart 2012. godine. Ovo je prvo učešće naše agencije na nekom od projekata koje finansira EU što predstavlja značajan korak u budućem razvoju agencije.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>