ISO standardi: Aquastatin sertifikovan po tri standarda

Konsultuj.me reference AquastatinTim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas preporučio je izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001, preduzeću Aquastatin doo. Aquastatin doo proizvodi hemijska sredstva za gašenje požara, suzbijanje štetne prašine i uklanjanje leda. Saradnja Konsultuj.me i Aquastatina će nakon uspešno realizovanog projekta biti nastavljena dugoročnim radom na unapređenju poslovnih procesa. Više detalja o kompaniji Aquastatin doo možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji http://aquastatin.com/.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>