ISO standardi: ISO 14001:2015 i OHSAS 18001 u BG Reklamu

Konsultuj.me reference BG ReklamTim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas, preporučio je nakon sprovedene sertifikacione provere, izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007. BG Reklam je prethodno sertifikovan i po novoj verziji standarda ISO 9001:2015 u maju 2016. godine. Konsultuj.me i BG Reklam imaju zaključen ugovor o dugoročnoj saradnji na unapređenju poslovnih procesa i primeni LEAN principa u proizvodnji i poslovanju. Više informacija o kompaniji BG Reklam možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji na adresi http://www.bgreklam.com/sr/.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>