ISO standardi: GAP analiza u naftnoj kompaniji OMV Srbija

Konsultuj.me reference OMVKonsultuj.me je u saradnji sa sertifikacionim telom Bureau Veritas sproveo GAP analizu (analiza “jaza”) usaglašenosti sa novim verzijama standarda ISo 9001:2015 i ISO 14001 u naftnoj kompaniji OMV. Dvodnevna provera je poslužila zaposlenima i menadžmentu da dobiju niz preporuka za unapređenje uspostavljenog sistema menadžmenta, koji je i do sada bio na veoma visokom nivou.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>