ISO standardi u BG Reklamu: prvi put u skladu sa ISO 9001:2015

Konsultuj.me reference BG ReklamTim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas, preporučio je nakon današnje sertifikacione provere, izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. BG Reklam doo je naš prvi klijent sertifikovan po novoj verziji standarda. Naredne nedelje nastavljamo saradnju na projektima primene zahteva međunarodnih standarda ISO 14001 i OHSAS 18001, kao i rad na daljem unapređenju procesa i sistema menadžmenta usaglašenog sa ISO 9001. Više informacija o kompaniji BG Reklam možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji na adresi http://www.bgreklam.com/sr/.

O tome šta su ISO standardi pročitajte na http://konsultuj.me/konsalting/iso-standardi/.

 

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>