Izrada procedura za održavanje higijene i upravljanje otpadom

Konsultuj.me reference Veletrznica BeogradMenadžment Veletržnice Beograd, poverio je agenciji Konsultuj.me posao izrade procedura i uputstava za jednu od najvažnijih oblasti poslovanja, održavanje higijene i upravljanje organskim i svim drugim vrstama otpada. Nastavak uspešne saradnje usledio je nakon projektovanja organizacione strukture Veletržnice i izrade Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji sa opisom poslova. Nakon završetka projekta, predviđena je integracija uspostavljenog sistema i sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001.

 

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>