JKP Gradske pijace Beograd

Konsultuj.me reference JKP Gradske pijace BeogradBeograd će uskoro dobiti prvu savremenu veletržnicu po ugledu na evropske prestonice. Agencija Konsultuj.me, učestvovala je kao deo projektnog tima Fakulteta organizacionih nauka, u projektovanju i izradi organizacione strukture i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Projekat je sproveden u skladu sa metodologijom koja je zajednički razvijena od strane agencije i Inovacionog centra fakulteta i obuhvata snimak poslovnih procesa u skladu sa procesnim pristupom, definisanje organizacionih celina, nivoa rukovođenja, definisanje i opis radnih mesta.

Povezani članci

This entry was posted in Reference. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>