Koristi od standardizacije

Standardizacija i standardi su reči koje nas uglavnom asociraju na kvalitet, red, poredak, uprošćavanje ili pak na stvari koje želimo da dostignemo da bismo napredovali. Što se mene tiče, svaki put kada čujem reč standardizacija, pomislim na to da sam do skora, nakon mnogo godina ispijanja kafe, jedino sam sebi umeo da skuvam kafu kakvu želim.

Iako je svako od meni dragih ljudi znao da pijem srednje slatku i jaku kafu, niko nikada nije uspeo da je skuva takvu, pri čemu je ta kafa uvek različito jaka i različito slatka. Uzaludno sam svaki put trošio vreme, iznova objašnjavajući kako da je skuvaju. Dugo sam se vremena ljutio na njih, a krivac sam bio sam. Postavio sam sebi tada nekoliko pitanja: šta znači srednje slatka kafa?! Koliko je to kašika šećera, kojih i kolikih kašika, naravno i koliko napunjenih?! Šta znači jaka kafa?! Koliko je to i kolikih kašika kafe, te koliko napunjenih?! Jasno je bilo, odgovoriti na ova pitanja znači uspostaviti standarde. Jer sve i da su moji ukućani uvek koristili iste kašike, a nisu, nije sve jedno koliko je kašika šećera (kafe) stavljeno u vodu, odnosno koliko su te kašike bile napunjene šećerom, odnosno kafom. Danas svi oni znaju da je moja srednja  i jaka kafa, kafa sa jednom punom mericom (kašičica koju sam dobio u pakovanju Cedevite) šećera i dve pune merice kafe. I taman kada sam mislio da sam završio sa mukotrpnim kuvanjem kafe i počeo da uživam u gostoprimstvu svojih ukućana, ponovo sam primetio da kafa koju pijem varira. Shvatio sam da ću morati da standardizujem i količinu vode. Tada sam uveo standard da je moja kafa zapravo puna šolja vode i to iz sestrine omiljene šolje. Sada je ta kafa svaki put ista, jednako slatka i jednako jaka, imam utisak jednaka kao moja. Pri tome, umesto silnih objašnjavanja, dovoljno je da kažem, pije mi se kafa!

Kako bismo mogli da definišemo standardizaciju?!

Standardizacija je postupak utvrđivanja standarda, odnosno uvođenja jednoobraznih i trajnih rešenja. To je određivanje i propisivanje trajnih karakteristika proizvoda, usluga, resursa, materijala, procesa i aktivnosti u određenom vremenskom periodu (zato što ću kada budem stariji, verovatno želeti slabiju kafu te će u tom vremenu biti neophodni novi standardi).

Primer standardizacije Konsultuj.me baza znanja

Koristi od standardizacije

Na osnovu prethodnog primera možemo navesti i ključne koristi od standardizacije. Standardizacija otklanja slučajnosti i neizvesnosti koje karakterišu primitivne odnose i sprečavaju kreativni ljudski um. Standardizacija daje tako važan doprinos kao što je poverenje, koje omogućava čvrstu osnovu za ponavljanje i sistemski postupak. Standardizacija olakšava umni rad, unosi red, uprošćava i razjašnjava. Standardizacija je činilac koji pomaže da se iskoristi materijalno bogatstvo uma koje je nagomilano u toku različitih vekova u raznim oblastima. Standardizacija je takođe i metoda, tehnika ili sredstvo koje se koristi prilikom projekata unapređenja poslovanja. Možete li da zamislite raskrsnicu na kojoj se nalazi semafor čije boje ne znače isto za sve učesnike u saobraćaju, ili kolike probleme izaziva činjenica da širina pruge u Rusiji nije ista kao u drugim zemljama.

Šta se sve može standardizovati?!

Predmet standardizacije je materija koja se standardizuje, a to može biti proizvod, usluga, proces, metoda ili resurs. To može biti jezik, obrazac, merna jedinica, debljina asfalta ili nešto drugo.

Osnovna sredstva  standardizacije, koja stoje u službi ostvarivanja njenih ciljeva jesu normativni dokumenti kao što su standardi, tehničke specifikacije, pravila prakse i propisi, kojima se utvrđuju pravila, preporuke ili karakteristike koje se odnose na različite aktivnosti i njihove rezultate.

Da li je primena standarda obavezna?!

Ako ste se zapitali da li je primena standarda obavezna, onda je važno da znate da sa gledišta primene standardi mogu biti: obavezni, delimično obavezni i bez obavezne primene. Standardi za koje nije obavezna primena, obavezni su za proizvođače ili pružaoce usluga ako deklarišu da je njihov proizvod odnosno usluga izvršena u skladu sa tim standardom.

 

Povezani članci

This entry was posted in Baza znanja and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>