Novi ISO standardi u kompaniji UNIQA osiguranje

Konsultuj.me reference ISO standardi Uniqa osiguranjeUvođenje ISO standarda 10002 Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizaciji prvi u nizu novih ISO standarda. U nastavku projekta će biti sprovedene provere usaglašenosti sa standardima ISO 14001 i OHSAS 18001. Uvođenje ISO standarda ISO 14001 i OHSAS 18001 planirano je odmah nakon sprovođenja provera. ISO standardi su u UNIQA osiguranju prvi put uvedeni 2014. godine, kada je kompanija uspešno sertifikovana u skladu sa standardom ISO 9001. Više o tome šta su ISO standardi možete pročitati na http://konsultuj.me/konsalting/iso-standardi/.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>