Novi krug podsticajnih sredstava za uvođenje ISO standarda

Bespovratna sredstva SIEPAAgencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) raspisala je javni poziv za dodelu bespovradnih sredstava u okviru Programa podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede. U zavisnosti od aktivnosti za koje se prijavljuje, podnosi se izjava o dodeljenoj državnoj pomoći za iste opravdane troškove ili male vrednosti. Državna pomoć male vrednosti (de minimis) je posebna vrsta državne pomoći koja ne sme preći iznos od 200.000 evra u trogodišnjem fiskalnom periodu i o kojoj korisnik mora biti obavešten od strane davaoca.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za pojedinačne privredne subjekte” ili „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za poslovna udruženja” na adresu Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd. Na koverti naznačiti: naziv, matični broj, PIB, delatnost i adresu podnosioca prijave, kontakt osobu i kontakt telefon.

Rok za podnošenje prijava je 18. maj 2012. godine.

Podnosioci prijave koji ispunjavaju uslove za dodelu sredstava ostvaruju pravo na refundaciju 50% do 75% troškova aktivnosti bez poreza na dodatu vrednost, do iznosa utvrđenih Programom podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede, po pravu prvenstva podnošenja prijave.

Programom se finansiraju aktivnosti realizovane u 2012. godini do 15.12.2012. godine, osim za sajamske aktivnosti koje će se finansirati i ako će se realizovati tokom 2013. godine ukoliko je plaćanje izvršeno u 2012. godini do 15.12.2012. godine.

Više detalja o Programu možete videti na internet prezentaciji Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/finansiranje/podrska_izvoznicima/bespovratna_pomoc/.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>