Peštan

 

Kompanija Peštan iz Aranđelovca odabrala je Konsultuj.me za konsultantsku agenciju u procesu identifikacije ciljnih grupa, definisanja zahteva i izbor marketinške agencije koja će raditi na izradi marketing strategije ove kompanije. Izvršili smo analizu poslovnog okruženja kompanije, mapiranje ciljnih grupa, izradili tržišnu mapu i sproveli identifikaciju i definisanje ciljnih grupa. Učestvovali smo u selekciji i izboru marketinške agencije koja je uradila marketing strategiju i danas sprovodi akcioni plan koji je iz nje proizašao.

Peštan d.o.o. je kompanija u privatnom vlasništvu čija je delatnost proizvodnja vodovodnih i kanalizacionih cevi i elemenata, proizvodnja PVC i aluminijumske stolarije i elemenata za izgradnju sistema za snabdevanje gasom i cevi za zaštitu telekomunikacionih i elektro – energetskih kablova. Zauzima vodeću poziciju na tržištu elemenata za vodovod i kanalizaciju sa tržišnim učešćem od preko 70%. Kompanija je osnovana 1989. godine i nalazi na 155. mestu po ukupnom poslovnom prihodu, na spisku 300 najvećih kompanija u Srbiji, u izboru Ekonom:east Media Group.

Povezani članci

This entry was posted in Reference and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>