SIEPA dodeljuje sredstva za uvođenje ISO standarda

Bespovratna sredstva SIEPAAgencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) objavila je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata. Sredstva će se dodeljivati i za aktivnosti primene zahteva međunarodnih standarda i sertifikaciju u iznosu do 50%. Za više informacija posetite internet prezentaciju SIEPA.

SIEPA u cilju jačanja međunarodne konkurentnosti srpske privrede,  šestu godinu zaredom dodeljuje bespovratna finansijska sredstava za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije.

U 2011. godini dodeljuju se bespovratna finansijska sredstva pojedinačnim privrednim subjektima (privrednim društvima i preduzetnicima) i udruženjima privrednih subjekata prilikom zajedničkog nastupa na međunarodnim tržištima.

Informaciju o aktivnostima za koje se dodeljuju bespovratna finansijska sredstva i o uslovima za učešće u javnom pozivu možete naći u Programu podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede. Uz prijavu se podnose dokumenta predviđena Pravilnikom o postupku, dodeli i refundaciji državne pomoći.

U zavisnosti od aktivnosti za koju se prijavljujete, neophodno je da podnesete izjavu o dodeljenoj državnoj pomoći za iste opravdane troškove ili male vrednosti. Državna pomoć male vrednosti (de minimis) je posebna vrsta državne pomoći koja ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u trogodišnjem fiskalnom periodu i o kojoj korisnik mora biti obavešten od strane davaoca.

Rok za podnošenje prijava je 19. septembar 2011. godine. Dokumentacija dostavljena nakon ovog roka neće se uzimati u obzir. Podnosioci prijave koji ispunjavaju uslove za dodelu sredstava ostvaruju pravo na refundaciju do 50% troškova aktivnosti bez poreza na dodatu vrednost, do iznosa utvrđenih Programom podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede, po pravu prvenstva podnošenja prijave. Programom se finansiraju aktivnosti realizovane do 5. decembra 2011. godine, osim za sajamske aktivnosti koje će se finansirati i ukoliko budu realizovane tokom 2012. godine, ali samo ukoliko je plaćanje izvršeno do 5. decembra 2011. godine.

 

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>