Štamparija Akademija

Konsultuj.me reference Štamparija Akademija

 

Agencija Konsultuj.me, izvršila je projektovanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Projekat se sastojao od aktivnosti analize postojećeg stanja, projektovanja i izrade dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda, primeni nove dokumentacije u svakodnevnim aktivnostima, obuke zaposlenih za rad u novim uslovima, zatim sprovođenja korektivnih i preventivnih mera i procesa preispitivanja. Izvršen je izbor sertifikacionog tela, zakazivanje sertifikacione provere i priprema za sertifikaciju. Sertifikacionu proveru, kojom je potvrđena usaglašenost, sa zahtevima standarda izvršilo je francusko sertifikaciono telo Bureau Veritas.

Povezani članci

This entry was posted in Reference and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>