Standard ISO 9001: UNIQA uspešno prošla proveru

Konsultuj.me reference Uniqa osiguranjeKompanije Uniqa životno osiguranje i Uniga neživotno osiguranje uspešno su prošle prvu nadzornu proveru uspostavljenog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001. Tim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas, sproveo je 7. aprila proveru usaglašenosti sa zahtevima pomenutog standarda i tokom provere nije uočio ni jednu neusaglašenost. Konsultuj.me i Uniqa su nakon prošlogodišnje sertifikacione provere, nastavili saradnju na razvoju i unapređenju poslovanja i sprovođenju internih provera što je rezultiralo velikim brojem pozitivnih komentara tima proverivača.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>