U štampariji Akademija obavljena nadzorna provera u skladu sa ISO 9001

Konsultuj.me reference Stamparija Akademija nadzor ISO 9001Štamparija Akademija, uspešno je završila nadzornu proveru sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO 9001, s obzirom na to da tim proverivača ni ovoga puta nije uočio neusaglašenosti u štampariji. Menadžment štamparije je i ovoga puta, za pripremu za nadzornu proveru ovog preduzeća, poverenje poklonio agenciji Konsultuj.me, koja je pre godinu dana izvršilo implementaciju zahteva ovog standarda, nakon čega je sertifikaciono telo Bureau Veritas izdalo sertifikat o usaglašenosti.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>