Uniqa neživotno osiguranje ado

Konsultuj.me reference Uniqa osiguranjeAgencija Konsultuj.me uspešno je realizovala projekat primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001 u kompaniji Uniqa neživotno osiguranje ado. Međunarodno sertifikaciono telo Bureu Veritas izdalo je sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda, nakon pozitivne preporuke tima ocenjivača.

UNIQA je poslovanje u Srbiji formalno započela 7. novembra 2006. godine osnivajući dve kompanije – UNIQA zivotno osiguranje a.d.o. koja se bavi poslovima životnog osiguranja i UNIQA neživotno osiguranje a.d.o koja se bavi poslovima neživotnog osiguranja. Na taj način UNIQA je prva u Srbiji ušla u završnu fazu podele poslova životnog i neživotnog osiguranja, u skladu sa propisima Narodne banke Srbije. UNIQA osiguranje je već pet godina za redom kompanija sa najbržim rastom među prvih pet osiguravajućih društava u Srbiji, a isto toliko za redom je najbolja u ažuriranju šteta na tržištu auto-odgovornosti. Za pola decenije UNIQA je u Srbiji porasla čak četiri puta.

Ostvareni rezultati tokom proteklih pet godina pružaju dokaz da je strategija ponude diverzifikovanih proizvoda i kanala prodaje, u kombinaciji sa superiornom brigom o klijentima dovela do toga da UNIQA osiguranje u Srbiji postane dobitnik nagrade „Regionalni biznis partner 2011.“, koja se dodeljuje kompanijama koje su iskazale izuzetne rezultate poslovanja, rukovodeći se visokim profesionalnim standardima i čvrstim etičkim principima.

Povezani članci

This entry was posted in Reference and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>