Uniqa osiguranje sertifikovano u skladu sa ISO 9001

UNIQA logotipTim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas, nakon sertifikacione provere održane 17.  april 2014. godine, preporučio je izdavanje sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001 kompanijama Uniqa životno osiguranje ado i Uniqa neživotno osiguranje ado.

Kompanije Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. i Uniqa životno osiguranje a.d.o i Agencije Konsultuj.me zaključili su u februaru 2014. godine ugovor za realizaciju projekta primene zahteva međunarodnog standarda ISO 9001.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>