Uspešno implementirani standardi ISO 9001 i EN 15038

Konsultuj.me reference Halifax ConsultingAgencija Konsultuj.me uspešno je završila projekat uvođenja standarda ISO 9001 i EN 15038 u kompanijama Halifax Consulting d.o.o. i Halifax Consulting Ltd. sa Kipra. Sertifikacionu proveru je izvršilo sertifikaciono telo Bureau Veritas čiji su proveravači preporučili izdavanje sertifikata za oba pomenuta standarda. Projekat je obuhvatao aktivnosti analize postojećeg stanja i dobre poslovne prakse u oblasti prevođenja, definisanja poslovnih procesa, nadležnosti i odgovornosti, projektovanja, izrade i primene dokumentacije u skladu sa zahtevima pomenutih standarda i obuke zaposlenih za rad u novim uslovima.

Halifax Consulting je osnovan 2001. u Beogradu od strane međunarodnih i domaćih eksperata sa ciljem da aktivnim učešćem da svoj doprinos razvojnom procesu Balkana kao regiona a posebno Srbije. Osim usluga prevođenja, bavi seosmišljavanjem projekata, budžetiranjem, upravljanjem projektima, jačanjem organizacionih kapaciteta i drugim konsalting poslovima. Halifax je 2009. godine preuzet od strane kompanije Baines Babic Ltd, sa sedištem u EU sa željom da na taj način poveća mogućnosti korišćenja svojih kapaciteta na drugim tržištima.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>