Uvođenje standarda EN 15038 i ISO 9001 u Halifax Consulting

Konsultuj.me reference Halifax ConsultingAgencija Konsultuj.me zaključila je danas u Beogradu, ugovor o realizaciji projekta primene zahteva prevodilačkog standarda EN 15038 i standarda ISO 9001 u prevodilačkoj agenciji Halifax Consulting iz Beograda. Projekat obuhvata aktivnosti analize postojećeg stanja i dobre poslovne prakse u oblasti prevođenja, definisanja poslovnih procesa, nadležnosti i odgovornosti, projektovanja, izrade i primene dokumentacije u skladu sa zahtevima pomenutih standarda i obuke zaposlenih za rad u novim uslovima. Konsultuj.me će izvršiti izbor sertifikacionog tela, zakazivanje sertifikacione provere, pripremu za sertifikaciju i otklanjanje eventualnih neusaglašenosti. Primena zahteva međunarodnog standarda ISO 9001 će biti proširena i na druge  segmente poslovanja agencije.

Halifax Consulting je osnovan 2001. u Beogradu od strane međunarodnih i domaćih eksperata sa ciljem da aktivnim učešćem da svoj doprinos razvojnom procesu Balkana kao regiona a posebno Srbije. Osim usluga prevođenja, bavi seosmišljavanjem projekata, budžetiranjem, upravljanjem projektima, jačanjem organizacionih kapaciteta i drugim konsalting poslovima. Halifax je 2009. godine preuzet od strane kompanije Baines Babic Ltd, sa sedištem u EU sa željom da na taj način poveća mogućnosti korišćenja svojih kapaciteta na drugim tržištima.

 

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>