Uvođenje standarda ISO 9001 u Colorsys

Konsultuj.me reference Colorsys uvođenje ISO 9001

Agencija Konsultuj.me zaključila je ugovor o realizaciji projekta uvođenja standarda ISO 9001 u kompaniju Colorsys iz Beograda. Projekat obuhvata aktivnosti analize postojećeg stanja i dobre poslovne prakse, definisanja poslovnih procesa, nadležnosti i odgovornosti, projektovanja, izrade i primene dokumentacije u skladu sa zahtevima pomenutog standarda i obuke zaposlenih za rad u novim uslovima. Konsultuj.me će izvršiti izbor sertifikacionog tela, zakazivanje sertifikacione provere, pripremu za sertifikaciju i otklanjanje eventualnih neusaglašenosti. Primena zahteva međunarodnog standarda ISO 9001 će biti proširena i na druge  segmente poslovanja agencije.

Colorsys je konsultantska i trening kompanija posvećena kolor menadžmentu. Colorsys ima glavnu ulogu u povećanju kvaliteta i smanjivanju troškova u pripremi za štampu i samoj produkciji štampe u brojnim kompanijama u Srbiji.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>