Započet projekat merenja i analize performansi gradskih javnih preduzeća

Konsultuj.me reference Gradska uprava grada BeogradaAgencija Konsultuj.me učestvuje na projektu merenja, analize i unapređenja performansi poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd. Nosilac projekta je Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, a predmet ovog projekta je šest preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd i to: JKP Javno osvetljenje Beograd, Elektroizgradnja, Arena Beograd, SRC Tašmajdan, SRC Pionirski grad i GCFK Stari DIF.

Tokom realizacije projekta biće izvršen snimak postojećeg stanja, nakon čega će se analizirati pokazatelji raspona upravljanja, broj hijerarhijskih nivoa u organizaciji, efikasnost rukovođenja i opravdanost postojanja određenih organizacionih celina i radnih mesta. Planirano je definisanje tipskih radnih mesta, analiza učinaka u lancu stvaranja vrednosti i poštovanje savremenih principa menadžmenta. Biće uspostavljen sistem za merenje performansi (učinaka) i izmerene performanse organizacionih celina i zaposlenih u šest preduzeća čiji je osnivač Skupština grada.

Gradska uprava Grada Beograda, kao jedinstven organ Grada, obavlja upravne poslove u okviru prava i dužnosti Grada Beograda i određene stručne poslove za potrebe Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

 

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>