Završena primena zahteva standarda ISO 9001 u štampariji Akademija

Konsultuj.me implementirao ISO 9001 u Stampariji AkademijaBelgijsko – francusko sertifikaciono telo Bureau Veritas izvršilo je u petak, 30. aprila 2010. godine sertifikacionu proveru usaglašenosti sistema menadžmenta Štamparije Akademija d.o.o. Beograd, sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Tim proverivača koji je obavio proveru, preporučio je izdavanje sertifikata na period od tri godine, s obzirom na to da nisu uočili neusaglašenosti u sistemu. Implementaciju sistema menadžmenta uspešno je izvršila konsultantska agencija Konsultuj.me.

Agencija Konsultuj.me, izvršila je projektovanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Projekat se sastojao od aktivnosti analize postojećeg stanja, projektovanja i izrade dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda, primeni nove dokumentacije u svakodnevnim aktivnostima, obuke zaposlenih za rad u novim uslovima, zatim sprovođenja korektivnih i preventivnih mera i procesa preispitivanja. Izvršen je izbor sertifikacionog tela, zakazivanje sertifikacione provere i priprema za sertifikaciju.

Povezani članci

This entry was posted in Novosti and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>